CERTYFIKOWANE OSŁONY MASZYN
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

PL

STRONA GŁÓWNA FIRMA e-SKLEP OFERTA FILOZOFIA DZIAŁANIA KLIENCI KONTAKT

tel. +48 608 673 463
info@europon.pl

Oferujemy certyfikowane osłony zabezpieczające maszyn i urządzeń przemysłowych. Osłony te przystosowane są do zabezpieczenia tokarek, frezarek, wiertarek, szlifierek, pił mechanicznych, pilarek, dłutownic.

Nasze osłony zapewniają bezpieczeństwo pracy na maszynach. Wszystkie zabezpieczenia BHP i osłony do maszyn oraz urządzeń są atestowane.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma;
EUROPON Aleksander Pilniakowski z siedzibą w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Kordeckiego 15,;adres e-mail:info@europon.pl, tel. 608673463.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) udzielania odpowiedzi na zapytania ofertowe – na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO i przechowywane do upływu terminu ważności oferty. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji procesu zapytania ofertowego,
b) realizacji zamówienia, w tym wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO i przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres wymagany przepisami prawa – w aktualnym stanie prawnym zgodnie z treścią art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy na zasadzie art. 6 ust. 1 lit b i c RODO.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych przy realizacji umowy będą:
 • w zakresie wystawiania i przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych: Biuro Rachunkowe Jadwiga Sobowska z/s ul. Leśna 5, 39-300 Mielec, jako podmiot zewnętrzny, któremu Administrator powierzył prowadzenie księgowości,
 • w zakresie dostawy towarów: podmioty prowadzące usługi kurierskie (w zakresie wysyłki/dostawy towaru). Administrator informuje, iż wysyłkę/dostawę towaru realizuje za pośrednictwem firmy: DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z/s. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
  W niektórych uzasadnionych przypadkach, gdy wysyłka/dostawa towaru następuje bezpośrednio od producenta, dane Pana/Pani zostaną przekazane podmiotowi realizującemu zamówienia na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a mianowicie: producentowi lamp, producentowi osłon, firmie pośredniczącej w sprzedaży osłon i lamp, producentowi barier ochronnych.
  W/w Firmy udostępnią Pani/Pana dane firmom kurierskim, które będą dostarczały do Pani/Panu towar.

 • 4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody Prawo do usunięcia Pani/Pana danych może zostać jednak ograniczone jeżeli ich przetwarzanie okaże się niezbędne:
  - do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora wynikającego z przepisów prawa,
  - do celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (RODO art. 17 ust.3)

  5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

  6. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  KONTAKT europon
  ul. Kordeckiego 15
  39-300 Mielec

  e-mail: info@europon.pl

  telefon:
  +48 608 673 463

  NIP 8171062354
  REGON 831375231

  osłony maszynowe

  © EUROPON / Wszelkie prawa zastrzeżone