CERTYFIKOWANE OSŁONY MASZYN
I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH

PL

STRONA GŁÓWNA FIRMA e-SKLEP OFERTA FILOZOFIA DZIAŁANIA KLIENCI KONTAKT

tel. +48 608 673 463
info@europon.pl

Oferujemy certyfikowane osłony zabezpieczające maszyn i urządzeń przemysłowych. Osłony te przystosowane są do zabezpieczenia tokarek, frezarek, wiertarek, szlifierek, pił mechanicznych, pilarek, dłutownic.

Nasze osłony zapewniają bezpieczeństwo pracy na maszynach. Wszystkie zabezpieczenia BHP i osłony do maszyn oraz urządzeń są atestowane.

OFERTA

OSŁONY OBRABIAREK

Osłony obrabiarek oraz akcesoria firmy Repar2

OŚWIETLENIE PRZEMYSŁOWE

Kompletne systemy oświetlenia przemysłowego firmy NIC

PODESTY MASZYNOWE

Podłogowe antypoślizgowe podesty do obrabiarek


Od 2006r KAŻDA maszyna musi zostać wyposażona w osłonę gwarantującą bezpieczeństwo pracownika.
Do niebezpiecznych elementów maszyn / obrabiarek należą przede wszystkim ruchome ich części, w szczególności: obracające się głowice frezarskie, uchwyty tokarskie, śruby, wały, koła zębate, koła cierne, koła łańcuchowe, piły ramowe i taśmowe, elementy konstrukcyjne maszyn, narzędzia, oraz powstające przy obróbce wióry, obrabiane przedmioty, uchwyty, imadła, itp., które muszą posiadać osłony zabezpieczające i inne zabezpieczenia.

Każda osłona MUSI posiadać certyfikat bezpieczeńwa CE.
Osłona wykonana we własnym zakresie, w razie wypadku nie chroni zakładu pracy. Również normy ISO wymagają aby osłony były certyfikowane. Oznacza to, że wszelkie zabezpieczenia obrabiarek muszą spełniać wymagania przepisów krajowych, dyrektyw europejskich i norm BHP. maty antypoślizgowe

Kary za używanie nieosłonięch maszyn wahają się od 5tys do 50tys zł
A w razie wypadku poniesione koszty przez zakład mogą być GIGANTYCZNE. Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone znakiem bezpieczeństwa, albo nie posiadają deklaracji zgodności.

Aby zapewnić utrzymanie ruchu zakładu niezbędne jest dostosowanie maszyn i urządzeń do wymagań bezpieczeństwa narzuconych przez dyrektywy bezpieczeństwa.

Punktem wyjścia wszelkich działań zmierzających do poprawy zapewnienia bezpieczeństwa w każdym zakładzie pracy powinna być ocena bezpieczeństwa maszyn i urządzeń własnego parku maszynowego. Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę obowiązujące przepisy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.

Następnie trzeba podjąć działania, których celem jest dostosowanie maszyn do wymagań, określonych przez normy bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Skutecznym rozwiązaniem problemu są oferowane przez nas systemy zabezpieczeń i obudowy maszyn, spełniające wymagania określone przez dyrektywy bezpieczeństwa.

Dostosowanie maszyn do wymagań BHP
Rozporządzenie dotyczące zabezpieczania maszyn przemysłowych
KONTAKT KLIENCI

wyposażenie BHP do maszyn

© EUROPON / Wszelkie prawa zastrzeżone